Європейська освіта

ЄС запровадив та фінансує багато програм, акцій та ініціатив у сфері підтримки освіти і навчання, які мають міжнародний вимір.Кожна із існуючих освітніх програм та ініціатив має свої специфічні особливості, однак між ними існує багато спільного, оскільки головна мета їх реалізації полягає у розвитку людського потенціалу – як однієї із базових цінностей, проголошених Європейським Союзом.
Участь України передбачена в наступних програмах:                                
ТЕМПУС(TEMPUS, Trans-European Mobility Partnership Scheme for University Studies)
– додаткові і структурні заходи – особливий тип грантів, спрямований на реалізацію проектів структурних реформ в галузі вищої освіти.
http://www.tempus.org.ua/uk/tempus.html
http://iee.org.ua/files/alushta/45-pryhodko-euro_prog.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/contacts_national_tempus_offices_en.php
ЕРАЗМУС МУНДУС (Erasmus Mundus)
Близько 5 тис. студентів мають змогу отримувати гранти для навчання за цими магістерськими курсами. В рамках програми також пропонуються стипендії більше ніж для 1 тис. науковців з метою навчання або проведення досліджень в ЄС.
http://new.hse.ru/sites/international_mobil/programs/programs_er_mud.aspx
http://www.novsu.ru/projects/erasmus_mundus/
http://www.nepfoiskola.hu/eaea/EAEA_ru/downloads/cobitija/erasmus.doc
 Програма „Молодь”
(Youth Programme)
У програмі „Молодь” можуть брати участь: групи молодих людей, які бажають брати участь в обмінах, або започаткувати місцеві ініціативи, або  що мають наміри залучатися до європейських добровільних послуг, молоді добровольці, які бажають здійснити проект, що базується на їх досвіді, молодіжні організації, молодіжні лідери, місцеві власті, будь-які організації, що надають добровільні послуги, лідери молодіжних рухів, інші представники неформальної освіти.
http://yia.org.ua/
http://eu.prostir.ua/catalogue/967.html
Акція Жан Моне – Розуміння Європейської Інтеграції
· Підтримка національних асоціацій і мереж декторів у сфері Європейської інтеграції
http://eu.prostir.ua/catalogue/971.html
http://www.mfa.gov.ua/mfa/en/publication/content/5743.htm
Це програма міжуніверситетської співпраці та обміну студентами і викладачами, яка покликана сприяти удосконаленню систем вищої освіти в країнах-партнерах шляхом максимального збалансованого співробітництва з партнерами із держав-членів ЄС.
Темпус надає три типи грантів:
- групам університетів –консорціумам”, що співпрацюють разом;
- окремим особам для сприяння обміну візитами між ЄС та країнами-партнерами в межах виконання конкретних заходів з реформування системи освіти;
Програма була започаткована ЄС для України, Молдові і Білорусі, а також ряду інших країн, які не входять до ЄС. В рамках цієї програми студенти старших курсів і науковці можуть отримувати стипендії від Європейського Союзу для продовження свого навчання або проведення наукових досліджень у країнах ЄС.
Головна мета зазначеної програми – розширити можливості молодих людей для відкриття для себе єдиної Європи, активної участі у її розбудові та набуття свідомого загальноєвропейського громадянства.
(Jean Monnet Action – Understanding European Integration)
Акція Жан Моне передбачає наступні види діяльності:
· Конференції Жана Моне, які організовуються Європейською Комісією в Брюсселі щодо поточних політичних пріоритетів у сфері європейської інтеграції (Jean Monnet Conferences)
· Підтримка навчального процесу в університетах через створення кафедр Жана Моне, навчальних модулів та центрів досконалості Жана Моне (Support for teaching activities)
· Підтримка дослідницької діяльності у формах транснаціональних дослідницьких груп та академічних обговорень і диспутів, які організовуються університетами і дослідницькими центрами (Support for research activities)
· Гранти для молодих дослідників у сфері Європейської інтеграції (Grants for young researchers)

Немає коментарів:

Дописати коментар