ЄВРОКЛУБ
Девіз клубу:
"Крокуємо до Європи з Країною в серці"

Метою діяльності Клубу є:
-  поширення знань про Європейський Союз та євроінтеграцію;
-  ініціювання дискусії щодо місця України в Європі;
-  заохочення до активної участі у суспільному житті;
- сприяння пропаганді здорового способу життя, розвитку інтелектуального, пізнавального кругозору, стимулюванню туристичної діяльності;
- сприяння розширення культурних, наукових та інших зв’язків між Україною і країнами Європейського союзу (ЄС);
- сприяння загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та поваги у громадських відносинах;
- розвиток почуття відповідальності учнів за долю суспільства, спокій, дотримання прав людини, охорону навколишнього середовища та світову культуру;
- підготовка молоді до життя та праці в об’єднаній Європі.

Завданнями Клубу є:
- проведення зустрічей та клубних змагань молоді, які є членами євроклубів (іноземними та рідною мовами);
-    випуск роздаткових матеріалів;
-    святкування Дня Європи (травень);
-    проведення вікторин, квестів, онлайн-ігор за європейською тематикою;
-    організація листування з іншими євроклубами;
-  проведення круглих столів, тренінгів, диспутів;
-  проведення конкурсів (конкурси на задану європейську тематику);
-  накопичення та поширення інформації про історію Європейського Союзу, його структуру, сучасний стан розвитку;
-    сприяння вивчення іноземних мов;
-  формування почуття відповідальності молоді за долю суспільства, дотримання прав людини, охорону довкілля;
-   сприяння загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та поваги в відносинах між людьми, а також потреби в співпраці.  


                                                      Статут Євроклубу «Єврокрок»
1. Загальні положення
1.1. Євроклуб створений при Виноградівській ЦРБ є добровільним молодіжним об`єднанням, який має на меті поглиблення та розширення знань про культуру, звичаї, історію та традицію країн, які входять до ЄС, виховання підростаючого покоління в дусі миру, патріотизму, гуманізму та милосердя.
1.2. Євроклуб є неприбутковою організацією. Можливі фінансові надходження від діяльності Євроклубу використовуються на розвиток євроклубівського руху.
1.3. Євроклуб діє відповідно до Конституції держави, діючого законодавства, норм міжнародного права та власного статуту.
1.4. Клуб здійснює свою діяльність на загальнолюдських засадах гуманізму і доброзичливості, поваги до національних почуттів і культурних традицій народів.

2. Мета, цілі, завдання та форми діяльності Євроклубу
2.1. Метою діяльності Клубу є:
-  поширення знань про Європейський Союз та євроінтеграцію;
-  ініціювання дискусії щодо місця України в Європі;
-  заохочення до активної участі у суспільному житті;
- сприяння пропаганді здорового способу життя, розвитку інтелектуального, пізнавального кругозору, стимулюванню туристичної діяльності;
- сприяння розширення культурних, наукових та інших зв’язків між Україною і країнами Європейського союзу (ЄС);
- сприяння загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та поваги у громадських відносинах;
- розвиток почуття відповідальності учнів за долю суспільства, спокій, дотримання прав людини, охорону навколишнього середовища та світову культуру;
- підготовка молоді до життя та праці в об’єднаній Європі.
2.2. Завданнями Клубу є:
- проведення зустрічей та клубних змагань молоді, які є членами євроклубів (іноземними та рідною мовами);
-    випуск роздаткових матеріалів;
-    святкування Дня Європи (травень);
-    проведення вікторин, квестів, онлайн-ігор за європейською тематикою;
-    організація листування з іншими євроклубами;
-  проведення круглих столів, тренінгів, диспутів;
-  проведення конкурсів (конкурси на задану європейську тематику);
-  накопичення та поширення інформації про історію Європейського Союзу, його структуру, сучасний стан розвитку;
-    сприяння вивчення іноземних мов;
-  формування почуття відповідальності молоді за долю суспільства, дотримання прав людини, охорону довкілля;
-   сприяння загальному усвідомленню необхідності взаємної толерантності та поваги в відносинах між людьми, а також потреби в співпраці.  
2.3.Символіка
2.3.1 Символіка шкільного Євроклубу включає герб, девіз, схвалені членами Євроклубу
2.3.2 Символіка Євроклубу є його постійним та невідминним атрибутом
2.3.3 Будь які зміни допускаються лише при обставинах, коли символіка втратила свій зміст або застаріла.


3. Членство у Євроклубі
3.1. Членом Євроклубу може бути: зацікавлений предметом діяльності Євроклубу, визнає його Статут, виявляє своє бажання до активної творчої праці і готовий виконувати покладені на нього обов'язки.
3.2. Прийнятим у члени Євроклубу вважається особа, що підтверджує бажання вступу та складає.
3.3.  Член Євроклубу має право:
- брати участь у заходах, організованих Клубом;
- отримувати інформацію про діяльність Клубу і його органів;
- вибирати і бути обраним в керівні органи Клубу;
- вносити пропозиції щодо діяльності Клубу в подальший  період та брати участь в їх  реалізації;
- клопотати про надання  організаційної та матеріальної допомоги Клубу.
3.5. Обов’язком кожного члена є:
 -  дотримання Статуту;
 -  активна участь в ініціативах, які Клуб бере на себе та допомога в їх приготуванні, узгоджена з керівництвом Клубу та іншими членами;
-  підпорядкування рішенням керівництва Клубу.

4. Керівні органи Євроклубу.
4.1. Керівними органами Клубу є:
а) загальні Збори;
б) рада Клубу.
4.2. В Загальних Зборах беруть участь усі члени Клубу.
4.3. Загальні Збори є найвищим керівним органом Клубу та уповноважені приймати усі рішення, що пов’язані з діяльністю Клубу.
4.4. Загальні Збори скликаються радою Клубу не рідше ніж раз на місяць та на вимогу хоча б 1/4 членів Клубу.
4.5. Загальні Збори уповноважені приймати рішення, коли в них бере участь принаймні 1/3 членів Клубу.
4.6. Загальні збори приймають рішення абсолютною більшістю голосів (тобто голосів „за” повинно бути більше, ніж суми голосів „проти” та „утримались”).
4.7. Рада Клубу складається з семи осіб (координатор, президент, віце-президент, секретар, скарбник, адміністратор, піар-менеджер), обирається на один рік Загальними Зборами протягом півтора місяця від початку року:
а) рада, обрана у попередньому році, скликає Загальні Збори протягом трьох
тижнів від початку року;
б) Загальні Збори скликають серед своїх членів Виборчу Комісію, що складається з трьох осіб;
в) до складу Виборчої Комісії не можуть входити члени ради, що складає повноваження та кандидати на членство у новій раді;
г) Виборча Комісія готує процедуру проведення виборів, яка затверджується Загальними Зборами;
д) Виборча Комісія приймає кандидатури до ради з числа членів Клубу.
е) Загальні Збори обирають раду Клубу шляхом проведення таємного голосування;
є) кожен з членів Зборів може віддати голос максимум за трьох кандидатів;
ж) членами ради залишаються три особи, що здобули найбільше голосів та
одночасно дістали підтримку принаймні 1/4 усіх членів Загальних Зборів;
з) якщо голосуванням не обрано усіх членів ради - проводяться довибори.
4.8. Рада Клубу:
а) керує поточною діяльністю Клубу;
б) є офіційним представником Клубу;
в) з-поміж своїх членів обирає головуючого, який керує її роботою;
г) приймає рішення абсолютною більшістю голосів, за присутності принаймні двох членів.
4.9. Загальні Збори можуть відкликати раду Клубу або окремих її членів перед закінченням скликання більшістю мінімум 2/3 голосів; у такому випадку проводяться нові вибори.

5. Президент Євроклубу.
5.1. Президент Євроклубу обирається раз на рік постійними членами Євроклубу під час чергових засідань.
5.2. Президент Євроклубу є його представником на всіх заходах, відповідальний за дії членів Євроклубу під час візитів до інших євроклубів. Президент має бути обізнаним у питаннях, описаних в п.1.1. Статуту Євроклубу, розумітися у правових питаннях, що розглядаються в Євросоюзі. Президент має бути організованим, відповідальним, ініціативним, дисциплінованим, інтелігентним у спілкуванні з членами Євроклубу та іншими особами.
5.3. Президент Євроклубу може бути усунений з посади за власним бажанням (окрім напружених періодів) або примусово (за регулярні прогули, уникнення своїх обов’язків, недостойну поведінку, створення негативної репутації Євроклубу і т.д.).

6. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Євроклубу
6.1. Цей Статут стає чинним після прийняття його принаймні 2/3 членів Клубу
6.2. Зміни до Статуту Євроклубу можуть бути внесені в будь-який момент за згодою членів Євроклубу (мінімум 2/3 голосів).
6.3. Пункти 1.3. - 1.6. редагуванню не підлягають.

Немає коментарів:

Дописати коментар